Yükleniyor...

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çalışan personelinde iş güvenliği kültürü yaratarak iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korunmayı amaçlarız. Ayrıca İSG politikası yönetim sistemini benimseyerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığını hedefleriz. Yıllık periyotlarla İSG hedeflerimizi belirler, hedeflerimize ulaşmak için gerekli faaliyetleri yerine getiririz. Bu çerçeve içerisinde düzenli periyotlarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmekte ve personel bilinçlendirilmektedir.